Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

colorfulvillain
15:36
9576 6400 500
Reposted fromj0e j0e viausagiaddict usagiaddict
colorfulvillain
15:34
7885 ddff 500
colorfulvillain
15:34
Człowiek powinien pomieszkać sam, choć przez kilka miesięcy w swoim życiu. Bez rodziców i partnera. Ewentualnie z jakimś współlokatorem, ale na pewno sam w tym znaczeniu, że bez kogoś, kto będzie się o niego troszczyć. To niesamowita lekcja odpowiedzialności, dorosłości i samodzielności. A to przydatne umiejętności.
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

January 08 2020

colorfulvillain
11:06
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaTheEvexe TheEvexe
colorfulvillain
11:02
8924 b19e 500
London, 1960s

January 06 2020

colorfulvillain
17:15
9414 ee1b 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
colorfulvillain
17:14
colorfulvillain
17:13
9500 26bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
colorfulvillain
17:10
colorfulvillain
17:10
9944 da3b 500
Athena Farrokhzad - „Cykl biały"
colorfulvillain
17:09
9512 1821 500
Reposted fromyannim yannim viainsanedreamer insanedreamer
colorfulvillain
17:09
2638 ebf0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
colorfulvillain
17:08
8881 542e 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin
colorfulvillain
17:07
9032 b13a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viainzynier inzynier
colorfulvillain
17:07
9095 f798 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viainzynier inzynier
colorfulvillain
17:05
9968 bd3b 500
Reposted frombezznieczulenia bezznieczulenia viainzynier inzynier
colorfulvillain
17:04
9977 55d0 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viainzynier inzynier
17:04
5821 f47e 500

c-bassmeow:

This is amazing

colorfulvillain
17:04
colorfulvillain
17:04
0164 d913 500
Reposted fromdank dank viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl