Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2018

colorfulvillain
20:28
8382 593d 500
Reposted frombackground background viahavingdreams havingdreams
colorfulvillain
20:25
9210 3e59 500
colorfulvillain
20:25
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viahavingdreams havingdreams

October 27 2018

colorfulvillain
16:49
7139 abb3 500
Reposted fromartlover artlover viainzynier inzynier
colorfulvillain
16:46
1563 4894
Reposted fromerotyzm erotyzm viainzynier inzynier
colorfulvillain
16:46
colorfulvillain
16:34
2767 d148 500
colorfulvillain
16:33
colorfulvillain
16:33
1178 9f42
Reposted fromjohankam johankam viakatalama katalama

October 22 2018

colorfulvillain
16:29

October 18 2018

colorfulvillain
18:56
8159 0894 500
Reposted frompszpsz pszpsz viaSoulwood Soulwood
colorfulvillain
18:55
3841 42fc 500
Reposted frommaxchad maxchad viainsanedreamer insanedreamer
colorfulvillain
18:55


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viainsanedreamer insanedreamer

October 15 2018

colorfulvillain
22:31
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa
colorfulvillain
22:30
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
colorfulvillain
22:30
tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
colorfulvillain
22:29

Lubię jesień… Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.

— Paweł Pollak
colorfulvillain
22:27
1886 4a6a 500
Reposted fromAnnju Annju viasmutnazupa smutnazupa
colorfulvillain
22:27
4269 a2fa 500
-J. Żulczyk

October 07 2018

12:48
9425 4911 500

gothpenis:

heres a better picture of all the art socks

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl