Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

colorfulvillain
14:22
3737 c828 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
colorfulvillain
14:20
4964 4c6a 500
colorfulvillain
14:19

May 19 2018

21:21
colorfulvillain
21:21
1241 d7c2 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaZoonk11 Zoonk11
colorfulvillain
21:10
8335 e2c6
Reposted frommisza misza viamy-anxieties my-anxieties
21:10
colorfulvillain
21:08
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
colorfulvillain
21:06
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
colorfulvillain
20:54
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
colorfulvillain
20:51
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viaodnowa odnowa
colorfulvillain
20:48
8875 3e4a 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viajulann julann
colorfulvillain
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
colorfulvillain
20:05
4534 2f7f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianeon neon
colorfulvillain
19:59
19:58
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
colorfulvillain
13:33
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus vialovesweets lovesweets
colorfulvillain
13:28
5840 795c 500
Anna Ciarkowska - "Chłopcy, których kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
colorfulvillain
13:27
0130 1e75 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
13:26
0944 bcc0 500
Reposted fromfunkthis funkthis viainzynier inzynier
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl