Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

colorfulvillain
23:50
5948 65ca 500
Reposted fromfungi fungi viainzynier inzynier
colorfulvillain
23:48

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viahavingdreams havingdreams
colorfulvillain
23:44
4374 93eb 500
colorfulvillain
23:44
7641 e19c 500
colorfulvillain
23:44
5983 abc6 500
colorfulvillain
23:39
6457 19ef 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
colorfulvillain
23:39
5258 9ee1
colorfulvillain
23:38
colorfulvillain
23:38
colorfulvillain
23:37
colorfulvillain
23:36
colorfulvillain
23:36
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
colorfulvillain
23:36
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
colorfulvillain
23:35
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viairmelin irmelin
colorfulvillain
23:35
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
colorfulvillain
23:35
colorfulvillain
23:35
7099 81fd 500
well....
Reposted fromkogs kogs viairmelin irmelin
colorfulvillain
23:32
7311 02b8
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
colorfulvillain
23:31
7213 afca 500
- Fot. Wiktoria Chruścińska
Reposted fromMartwa13 Martwa13 viahavingdreams havingdreams
colorfulvillain
23:29
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl